Miljövänliga material i huset

Vi är miljömedvetna i Sverige men kan samtidigt lockas av de billiga priserna i butikerna. Dessa priser kan dock dölja något som inte gynnar...

Miljön i hemmet

En bra inomhusmiljö kan leda till ett friskare liv. Det pratas mycket om arbetsmiljön, men vi förbiser ofta miljön vi har i det egna...

Säkerhetsrisker i hemmet

Många husägaren känner sig trygga efter de har installera hemlarm med rörelsesensor, eller satt upp brandvarnare i alla rum och har en brandsläckare tillgänglig...

En traditionell fasad

De 2 viktigaste delarna på ett hus är dess tak och skal. Idag tänkte vi prata lite om husets skal och de traditionella metoderna...

Energibesparingar i fastigheter bidrar till en bättre miljö

Det finns mycket som kan göras för att skydda miljön i det stora hela, och det är något som ligger på oss alla, från...

Ett miljövänligt sätt att dränera

Ibland är det lätt att man gör på ett visst sätt bara för att det gjorts på det viset under väldigt lång tid och...

Val av material

Vid husbyggen och renoveringar av olika slag så finns en god möjlighet att göra bättre val sett till vilka material som används, genom att...

Tänk på vad du spolar ned

Allt vi spolar ned i vasken, handfatet eller toaletter leds via alla rör, ledningar och pumpar till det närmaste reningsverket. För att bidra till...

Dra ditt strå till stacken

Miljön är en av vår tids stora politiska frågor, och det är just så många ser den. Som något politikerna borde lösa. Polarisarna smälter...

Miljövänligt anläggande

Miljön är ett ständigt aktuellt ämne som berör oss alla och att göra ekologiska val blir en allt större trend. Men hur gör man...