gröna innovationer

Miljövänliga innovationer

Något som alltid är välkommet är nya miljövänliga innovationer som gör att vi antingen kan byta ut de sämre alternativen som vi brukat innan...
Farligt avfall

Farligt avfall

Avfall som är farligt för vår miljö och oss människor klassas som farligt avfall, farligt avfall ska hanteras enligt särskilda avfallsföreskrifter. Många produkter som...
6024442-rasat-hus

Riva miljövänligt

För att bygga nya bostäder behöver man ofta riva gamla för att på så sätt få tillgång till mark. Själva rivningen är en viktig...
solpaneler i en vacker omgivning

MISTRA

Eftersom vår värld står inför en mängd utmaningar som rör vår miljö och hur vi som människor förbrukar naturens resurser samt de avtryck som...
Grupp på vandring i naturen

NATUREN FÖR MIG – MÄNNISKAN OCH NATUREN

Den nyligen utkomna boken ”Naturen för mig” innehåller en skildring om hur människans förhållande till naturen ser ut idag. Den ena av huvudredaktörerna heter...
eftertänksam man i matvarubutik

FELTOLKNINGAR ANGÅENDE KONSUMENTBETEENDEN

Det finns ett antal felaktiga tolkningar kring konsumenters beteenden som har cementerats via samtal kring hållbar konsumtion. Dessa feltolkningar förhindrar en hållbar samhällsutveckling. Ett...
eluttag i en gräsmatta

MILJÖCERTIFIERING

  En miljöcertifiering är en typ av certifiering som förenklar krav på miljöåtgärder. De system som används idag är betraktade som trovärdiga och gör...
Kvinnlig forskare kollar på provrör

MILJÖFORSKNING

Oerhörda summor läggs ner på miljöforskning nu för tiden. Ett fenomen som uppmärksammats rejält de senaste decennierna är växthuseffekten eller den globala uppvärmningen. Det...

MISTRA

Eftersom vår värld står inför en mängd utmaningar som rör vår...
solpaneler i en vacker omgivning