by
on
under
Permalink

Ett miljövänligt sätt att dränera

Ibland är det lätt att man gör på ett visst sätt bara för att det gjorts på det viset under väldigt lång tid och för att man helt enkelt är helt ovetandes till det faktum att det finns alternativa metoder eller lösningar att tillgå. Precis så är det när det kommer till de flesta av dagens dräneringsarbeten, som inte alls skulle behöva vara så kostsamma, tidskrävande och miljöpåverkande som de oftast är.

Tack vare en metod där man använder elektroder och vetenskap istället för muskelkraft och dräneringsrör så kan man på ett väldigt smidigt och kostnadseffektivt sätt få bukt med fukt i grund och källarutrymmen, med nästan ingen påverkan på tomten överhuvudtaget. Hur detta är möjligt är heller inte så svårt att förklara. Det handlar helt enkelt om att man installerar ett system som ser till att fukten som vanligtvis är negativt laddad och då vill ta sig in i grunden, istället blir positivt laddad för att då vilja leta sig ut i den omgärdande marken.

Tack vare vetenskapen har man alltså gjort att någonting som förr krävde både både det ena och det andra för att man skulle ro ibland projektet, numera går lekande lätt. Att det dessutom går på en bråkdel av den tidigare kostnaden samtidigt som man inte behöver göra någon direkt åverkan på tomten överhuvudtaget är ju näst intill otroligt.

För dig som fattat galoppen och som själv känner dig manad av att dränera på detta vis så rekommenderar vi dig härmed att kontakta DryProtect, som är väl lämpade att hjälpa dig med denna installation. Vi är säkra på att detta kommer att bespara både dig och miljön en hel del möda och värk, om än av olika slag.